เอกสารนำเสนอ

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ > เอกสารนำเสนอ

ประจำปี  
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 3/2561
วันที่: 26 พฤศจิกายน 2561
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 2/2561
วันที่: 24 สิงหาคม 2561
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 1/2561
วันที่: 23 พฤษภาคม 2561
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 4/2560
วันที่: 12 มีนาคม 2561
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 3/2560
วันที่: 29 พฤศจิกายน 2560
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 2/2560
วันที่: 21 สิงหาคม 2560
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 1/2560
วันที่: 31 พฤษภาคม 2560
Roadshow
CK NDR in US with CLSA
วันที่: 08 กุมภาพันธ์ 2560
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 4/2559
วันที่: 14 มีนาคม 2560
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 3/2559
วันที่: 21 พฤศจิกายน 2559
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 2/2559
วันที่: 25 ตุลาคม 2559
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 1/2559
วันที่: 26 พฤษภาคม 2559
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 4/2558
วันที่: 22 เมษายน 2559
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 3/2558
วันที่: 02 กุมภาพันธ์ 2559
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 2/2558
วันที่: 27 สิงหาคม 2558
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 1/2558
วันที่: 25 พฤษภาคม 2558
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 4/2557
วันที่: 03 เมษายน 2558
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 3/2557
วันที่: 25 พฤศจิกายน 2557
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 2/2557
วันที่: 01 กันยายน 2557
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 1/2557
วันที่: 28 พฤษภาคม 2557
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 1/2556
วันที่: 10 มกราคม 2557
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 4/2556
วันที่: 10 ธันวาคม 2556
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 3/2556
วันที่: 10 กันยายน 2556
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 2/2556
วันที่: 10 มิถุนายน 2556
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 1/2555
วันที่: 10 มกราคม 2556
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 4/2555
วันที่: 10 ธันวาคม 2555
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 3/2555
วันที่: 10 กันยายน 2555
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 2/2555
วันที่: 10 มิถุนายน 2555
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 1/2554
วันที่: 10 มกราคม 2555
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 4/2554
วันที่: 10 ธันวาคม 2554
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 3/2554
วันที่: 10 กันยายน 2554
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 2/2554
วันที่: 07 มิถุนายน 2554
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 1/2553
วันที่: 10 มกราคม 2554
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 4/2553
วันที่: 10 ธันวาคม 2553
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 3/2553
วันที่: 10 กันยายน 2553
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 2/2553
วันที่: 03 มิถุนายน 2553
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 1/2552
วันที่: 10 มกราคม 2553
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 4/2552
วันที่: 10 ธันวาคม 2552
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 3/2552
วันที่: 10 กันยายน 2552
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 2/2552
วันที่: 03 มิถุนายน 2552
Corporate Overview
ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 4/2551
วันที่: 10 ธันวาคม 2551

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow