ปฏิทินกิจกรรม / การประชุมนักวิเคราะห์

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ปฏิทินกิจกรรม / การประชุมนักวิเคราะห์

  BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

  |
  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
  01 รู้จัก
  ช.การช่าง
  02 ธุรกิจ
  การก่อสร้าง
  03 ธุรกิจการพัฒนา
  โครงการสาธารณูปโภค
  04 นักลงทุน
  สัมพันธ์
  05  
  บรรษัทภิบาล
  06  
  ความยั่งยืน
  project sitmap lang-en home
  close
  lang-thlang-en
  close
  ระบบขนส่งมวลชน

  ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

  (กรุงเทพมหานคร)
  เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
  สิ้นสุดโครงการ
  สิ้นสุดโครงการ 2554
  เริ่มโครงการ
  เริ่มโครงการ 2547
  มูลค่าโครงการ
  มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
  ระบบขนส่งมวลชน

  วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

  (กรุงเทพมหานคร)
  เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  สิ้นสุดโครงการ
  สิ้นสุดโครงการ 2545
  เริ่มโครงการ
  เริ่มโครงการ 2542
  มูลค่าโครงการ
  มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
  ระบบขนส่งมวลชน

  MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

  (กรุงเทพมหานคร)
  เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  สิ้นสุดโครงการ
  สิ้นสุดโครงการ 2546
  เริ่มโครงการ
  เริ่มโครงการ 2539
  มูลค่าโครงการ
  มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
  arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow