ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ > ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 06 มิถุนายน 2560 ถึง 26 มิถุนายน 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
26/06/2560 29.50 30.00 29.50 29.75 24,154,200 717,117,775
23/06/2560 29.25 29.50 29.00 29.25 26,199,600 763,838,525
22/06/2560 29.00 29.25 28.75 29.00 9,090,500 263,639,350
21/06/2560 29.00 29.25 28.75 29.00 9,829,900 285,138,625
20/06/2560 29.50 29.50 29.00 29.00 5,305,100 154,718,600
19/06/2560 29.50 29.75 28.75 29.50 25,345,200 740,193,075
16/06/2560 28.25 29.50 28.25 29.50 32,992,500 957,134,350
15/06/2560 28.25 28.75 28.00 28.50 14,750,500 419,384,575
14/06/2560 28.25 28.50 28.00 28.00 9,306,300 261,860,350
13/06/2560 27.75 28.50 27.50 28.25 19,296,100 542,424,450
12/06/2560 27.50 28.00 27.25 27.50 5,884,700 162,479,725
09/06/2560 27.50 27.75 27.25 27.25 1,870,900 51,244,750
08/06/2560 27.75 27.75 27.50 27.50 2,610,500 71,911,150
07/06/2560 27.25 27.75 27.25 27.75 8,563,200 235,847,975
06/06/2560 27.25 27.50 27.00 27.25 2,492,000 67,704,375
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow