ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ > ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 29 มกราคม 2561 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
16/02/2561 24.50 25.00 24.40 24.90 13,122,800 325,598,900
15/02/2561 25.00 25.25 24.20 24.30 42,451,300 1,040,253,615
14/02/2561 25.75 25.75 25.00 25.00 7,873,600 198,067,975
13/02/2561 25.75 26.00 25.50 25.50 3,384,600 86,697,750
12/02/2561 25.75 26.00 25.50 25.75 3,731,200 96,082,000
09/02/2561 25.00 25.75 25.00 25.75 4,164,100 105,902,500
08/02/2561 25.75 25.75 25.50 25.75 3,054,900 78,613,300
07/02/2561 26.00 26.00 25.50 25.75 9,194,300 237,164,725
06/02/2561 26.00 26.00 24.70 25.50 67,114,400 1,690,455,900
05/02/2561 26.50 26.75 26.25 26.50 6,711,900 177,946,775
02/02/2561 27.00 27.00 26.50 26.75 3,608,600 96,594,225
01/02/2561 26.75 27.00 26.75 27.00 2,997,600 80,366,550
31/01/2561 27.00 27.00 26.75 26.75 2,540,900 68,389,575
30/01/2561 27.00 27.25 26.75 27.00 11,012,800 296,595,250
29/01/2561 26.75 27.25 26.75 27.00 4,980,400 133,824,900
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow