ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ > ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 31 มกราคม 2560 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
21/02/2560 28.25 28.75 28.00 28.25 11,524,700 327,355,100
20/02/2560 28.25 28.25 28.00 28.00 3,724,200 104,658,725
17/02/2560 28.25 28.50 28.00 28.25 12,731,300 359,730,800
16/02/2560 28.25 28.50 28.00 28.00 11,274,200 318,125,775
15/02/2560 28.50 28.50 28.00 28.25 8,342,700 235,815,300
14/02/2560 29.00 29.00 28.25 28.25 9,406,500 268,275,625
10/02/2560 29.00 29.00 28.50 29.00 11,199,000 323,328,275
09/02/2560 29.00 29.25 28.50 28.75 9,016,900 259,704,075
08/02/2560 28.75 29.25 28.25 28.75 20,381,400 584,314,700
07/02/2560 29.00 29.25 28.75 28.75 3,893,700 112,873,400
06/02/2560 29.00 29.50 28.75 29.00 7,554,900 219,465,425
03/02/2560 28.75 29.25 28.75 29.00 6,521,300 188,064,675
02/02/2560 29.25 29.25 28.50 28.50 12,926,600 372,057,950
01/02/2560 28.75 29.25 28.50 29.25 12,060,300 349,125,650
31/01/2560 29.00 29.25 28.50 28.75 12,076,100 347,496,375
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow