ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ > ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
22/11/2560 28.25 28.50 26.75 27.00 47,698,300 1,309,006,550
21/11/2560 28.50 28.75 28.00 28.25 20,686,200 585,686,125
20/11/2560 27.50 28.50 27.50 28.50 28,365,900 798,958,750
17/11/2560 27.50 27.75 27.25 27.75 9,313,500 256,796,475
16/11/2560 27.00 27.50 27.00 27.25 6,184,400 168,562,700
15/11/2560 27.25 27.75 27.25 27.25 20,544,000 564,454,650
14/11/2560 27.00 27.00 26.75 26.75 2,345,300 62,906,350
13/11/2560 27.00 27.00 26.50 26.75 6,034,600 161,476,400
10/11/2560 27.25 27.25 26.75 27.00 7,463,900 201,563,900
09/11/2560 27.25 27.25 27.00 27.00 3,265,000 88,332,325
08/11/2560 27.25 27.50 27.00 27.00 7,747,500 210,731,425
07/11/2560 27.50 27.50 27.00 27.00 7,044,700 191,520,675
06/11/2560 27.25 27.50 27.00 27.50 5,511,200 150,115,925
03/11/2560 27.50 27.75 27.25 27.25 6,416,200 176,259,650
02/11/2560 27.00 27.50 27.00 27.50 14,838,800 404,811,825
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow