ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ > ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 28 มีนาคม 2561 ถึง 20 เมษายน 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
20/04/2561 24.00 24.10 23.90 24.10 4,344,700 104,307,630
19/04/2561 23.80 24.10 23.80 24.10 4,653,800 111,684,600
18/04/2561 24.00 24.00 23.80 23.80 2,904,300 69,255,140
17/04/2561 24.00 24.10 23.70 23.80 3,876,700 92,367,020
12/04/2561 24.20 24.20 23.90 24.00 5,449,600 130,994,600
11/04/2561 23.90 24.40 23.80 24.20 7,998,800 193,317,900
10/04/2561 23.90 23.90 23.60 23.80 3,189,300 75,753,140
09/04/2561 23.60 24.10 23.60 24.00 4,404,700 104,888,450
05/04/2561 23.90 23.90 23.50 23.60 2,883,600 68,166,070
04/04/2561 24.00 24.10 23.70 23.70 4,877,500 116,255,500
03/04/2561 24.00 24.20 23.90 24.10 2,157,200 51,799,170
02/04/2561 24.00 24.30 23.90 24.20 1,851,800 44,602,430
30/03/2561 23.70 24.30 23.70 24.10 7,137,000 171,080,750
29/03/2561 23.80 23.80 23.50 23.50 4,179,500 98,595,950
28/03/2561 24.10 24.10 23.70 23.80 4,814,400 114,971,040
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow