นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ > นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (หุ้น/บาท) วันผลประกอบการ
14/08/61 27/08/61 10/09/61 เงินปันผล 0.20 01/01/61-30/06/61
27/04/61 04/05/61 22/05/61 เงินปันผล 0.25 01/07/60-31/12/60
14/09/60 29/09/60 12/10/60 เงินปันผล 0.25 01/01/60-30/06/60
28/02/60 05/05/60 26/05/60 เงินปันผล 0.25 01/07/59-31/12/59
29/08/59 08/09/59 27/09/59 เงินปันผล 0.25 01/01/59-30/06/59
26/02/59 04/05/59 27/05/59 เงินปันผล 0.40 01/07/58-31/12/58
26/08/58 07/09/58 23/09/58 เงินปันผล 0.25 01/01/58-30/06/58
26/02/58 08/05/58 29/05/58 เงินปันผล 0.35 01/07/57-31/12/57
25/08/57 04/09/57 23/09/57 เงินปันผล 0.20 01/01/57-30/06/57
26/02/57 07/05/57 28/05/57 เงินปันผล 0.202778 01/07/56-31/12/56
26/02/57 07/05/57 28/05/57 หุ้นปันผล 40 : 1 01/07/56-31/12/56
04/09/56 16/09/56 03/10/56 เงินปันผล 0.20 01/01/56-30/06/56
22/02/56 07/05/56 20/05/56 เงินปันผล 0.35 01/01/55-31/12/55
24/02/55 30/04/55 22/05/55 เงินปันผล 0.25 01/07/54-31/12/54
25/08/54 06/09/54 23/09/54 เงินปันผล 0.10 01/01/54-30/06/54
28/02/54 27/04/54 20/05/54 เงินปันผล 0.10 01/01/53-31/12/53
24/02/53 27/04/53 20/05/53 เงินปันผล 0.10 01/01/52-31/12/52

หมายเหตุ* การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow