ข้อมูลหุ้นกู้

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ > ข้อมูลหุ้นกู้

สัญลักษณ์ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบกำหนด
ไถ่ถอน
อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้
(ล้านบาท)
CK187A 28 ต.ค. 54 28 ก.ค. 61 6.9 ปีที่ 1-2 = 5.40% 1,000
ปีที่ 3-4 = 5.75%
ปีที่ 5-6 = 6.25%
9 เดิอนสุดท้าย = 6.75%
CK188A 7 ส.ค. 58 7 ส.ค. 61 3 2.52% 1,000
CK198A 7 ส.ค. 58 7 ส.ค. 62 4 2.85% 500
CK193B 7 มี.ค. 59 7 มี.ค. 62 3 2.19% 1,500
CK233A 7 มี.ค. 59 7 มี.ค. 66 7 3.36% 4,000
CK235A 26 พ.ค. 59 26 พ.ค. 66 7 3.22% 1,000
CK246A 7 มิ.ย. 59 7 มิ.ย. 67 8 3.50% 500
CK197A 8 ก.ค. 59 8 ก.ค. 62 3 2.24% 2,500
CK247A 8 ก.ค. 59 8 ก.ค. 67 8 3.51% 1,500
CK267A 8 ก.ค. 59 8 ก.ค. 69 10 3.82% 2,700
CK283A 8 ก.ค. 59 8 มี.ค. 71 11.8 3.99% 800
CK277A 11 ก.ค. 59 11 ก.ค. 70 11 3.95% 1,000
CK27NA 8 พ.ย. 59 8 พ.ย. 70 11 4.05% 1,000
CK27NB 17 พ.ย. 59 17 พ.ย. 70 11 4.05% 500
CK215A 26 พ.ค. 60 26 พ.ค. 64 4 2.97% 2,250
CK245A 26 พ.ค. 60 27 พ.ค. 67 7 3.80% 1,600
CK275A 26 พ.ค. 60 28 พ.ค. 70 10 4.19% 1,150
CK295A 26 พ.ค. 60 29 พ.ค. 72 12 4.32% 1,000
CK20NA 3 พ.ย. 60 26 พ.ย. 63 3 2.24% 1,000
CK25NA 3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 68 8 3.34% 1,000
CK27NC 3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 70 10 3.65% 1,000
มูลค่ารวมที่ออกหุ้นกู้ 28,500

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow