ข้อมูลหุ้นกู้

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ > ข้อมูลหุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2558

สัญลักษณ์
หุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้
(ล้านบาท)
วันที่ครบกำหนด
ไถ่ถอน
อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
ณ 21 ก.ค. 2558
CK167A 28 ต.ค. 54 2,000 28 ก.ค. 59 4 ปี 9 เดือน ปีที่ 1-2 = 5.25% A-
ปีที่ 3-4 = 5.75%
9 เดือนสุดท้าย = 6.25%
CK187A 28 ต.ค. 54 1,000 28 ก.ค. 61 6 ปี 9 เดือน ปีที่ 1-2 = 5.40% A-
ปีที่ 3-4 = 5.75%
ปีที่ 5-6  = 6.25%
9 เดือนสุดท้าย = 6.75%
CK174A 18 ก.ค. 55 2,000 18 เม.ย. 60 4 ปี 9 เดือน 5.50% A-
CK193A 7 มิ.ย. 56 4,000 7 มี.ค. 62 5 ปี 9 เดือน 5.00% A-
CK182A 21 ก.พ. 57 2,000 21 ก.พ. 61 4 ปี ปีที่ 1-2 = 4.70% A-
ปีที่ 3-4 = 4.90%
CK19NA 21 ก.พ. 57 1,000 21 พ.ย. 62 5 ปี 9 เดือน ปีที่ 1-3 = 4.80% A-
ตั้งแต่ปีที่ 4 = 5.00%
CK207A 30 ก.ค. 57 500 30 ก.ค. 63 6 ปี  4.92% A-
CK207A 28 ส.ค. 57 2,500 28 พ.ค. 63 5 ปี 9 เดือน 4.80% A-
CK213A 6 มี.ค. 58 4,000 6 มี.ค. 64 6 ปี 4.16% A-
CK188A 7 ส.ค. 58 1,000 7 ส.ค. 61 3 ปี  2.52% A-
CK198A 7 ส.ค. 58 500 7 ส.ค. 62 4 ปี  2.85% A-
CK228A 7 ส.ค. 58 3,000 7 ส.ค. 65 7 ปี  3.98% A-
    รวม 23,500        

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow